Palvelut

Tarjoan ratkaisuja työhyvinvoinnin ja työympäristön kehittämiseen, kuten työuranohjausta, työterveyshuollon yhteistyötä, työnohjausta ja erilaisia valmennuksia. Yhdessä voimme vahvistaa työyhteisöäsi ja edistää menestystä työelämässä.

Työurajohtaminen

HR-prosessit ja niiden varmistaminen työurajohtamisen näkökulmasta rekrytoinnista eläkkeeseen. Varmistetaan yhdessä kivijalka ja sisäisten mallien toiminta arjessa.

Nykytila-analyysi sisältää ne osat työurajohtamista ja henkilöstösuunnitelmaa, joita sinä asiakkaana haluat tällä hetkellä arvioida ulkopuolisen asiantuntijan avulla.

Esim.

 • varhaisen tuen malli
 • työhyvinvointisuunnitelma
 • päihdeohjelma
 • työsuojelun toimintasuunnitelma
 • epäasiallisen kohtelun ja häirinnän ehkäisy
 • työterveyshuoltoyhteistyö, sopimus/toimintasuunnitelma/kustannukset/johtaminen

HR-sparraus tai vuokra-HR, kun sinä henkilöstöhallinnon toimijana kaipaat ajatusten tuulettamista ja näkemysten kehittelyä, tukea ja lisäresurssia – mitä vain työurajohtamiseen liittyvää – tarjoan yhteistyötä.

Työturvallisuus osaksi työurajohtamista ja arjen tekoja

 • läheltä piti -tilanteet ja niistä oppiminen
 • turvallisuuskävelyt
 • 0 tapaturmaa -asenne

Työuravalmennus on muutostilanteissa henkilöstölle tarjottava palvelu uuden työuranpolun löytymiseksi.

Työkyky case manageri: työkyvyn menettämisen uhan alla olevien henkilöiden tukipalvelu yhteistyössä työterveyshuollon kanssa.

Työterveyshuoltoyhteistyö

Työkykyjohtamisen tilannekuva analyysi: tämän tarkoituksena on saada näkyväksi kuinka hyvin yhteistyö toimii yrityksen sisäisten roolien ja ulkoisten verkostotoimijoiden kesken, kun arvioidaan työkykyketjun toimivuutta ja työkykyriskien hallintaa.

Yhteistyön tehostaminen: tässä arvioidaan työterveyshuollon ja yrityksen yhteisten toimintamallien toimivuutta vähentämään tekemättömän työn kustannuksia. Työterveyshuoltosopimuksen sisältöä ja toimintasuunnitelmaa arvioidaan yrityksen lakisääteisiin altisteisiin, työkykyriskeihin, poissaoloihin ja muihin työkykyjohtamisen mittareihin.

Palveluntuottajan kilpailuttaminen on hyvä vaihtoehto jos halutaan tarkastella työterveyshuoltokustannusten osuutta suhteessa vaikuttavuuteen.

Strateginen ohjausryhmä ja agenda: näiden kautta työkykyjohtamista johdetaan yrityksissä, joissa työkykyriski ja vastuu niistä on korkea. Yhdessä asiantuntijan kanssa saadaan toiminta alulle helposti ja tehokkaasti.

Tuloskortti on strateginen tiedolla johtamisen taulu, jota voidaan hyödyntää niin yrityksen sisällä johtoryhmissä kuin yhteistyössä työterveyshuollon ja eläke- ja tapaturmavakuuttajan kanssa.

Arjen lisäresurssi: asiantuntijapalvelua voidaan käyttää työkykyjohtamisen hr-lisäresurssina.

Työterveyshoitajan työ: jos ja kun tarvitset sijaista korvaamaan puuttuvan resurssin, ole yhteydessä.

Työnohjaus

Yksilön työnohjaus

Ryhmässä tapahtuva työnohjaus

Työyhteisökonfliktien sovittelu on menettely, jossa työpaikan konflikteja ja erimielisyyksiä pyritään ratkaisemaan rakentavalla ja osapuolia kuuntelevalla tavalla. Tavoitteena on edistää työpaikan hyvinvointia, parantaa työilmapiiriä sekä vähentää konfliktien haitallisia vaikutuksia työntekijöiden terveyteen ja työsuoritukseen. Työyhteisösovittelussa tyypillisesti konfliktiin osallistuvat työntekijät ja tarvittaessa esimiehet tai muut työyhteisön edustajat. Sovittelijana toimii usein ulkopuolinen neutraali henkilö, joka on koulutettu konfliktien ratkaisuun ja sovitteluun

Työnohjaukset ja sovittelut voidaan toteuttaa asiakkaan tiloissa tai Villa Jaakkolan tiloissa Haminan Reitkallissa (www.villajaakkola.fi).

Luonnossa pidettävät työnohjaukselliset tapaamiset ovat myös mahdollisia.

Valmennukset

Liiketoimintalähtöinen työkykyjohtaminen lisää yrityksen tuottavuutta ja hyvinvointia. Esihenkilötyön työkykyjohtamisen valmennukset osaamisen kehittämiseksi arjen eri tilanteisiin ovat merkittävässä asemassa tämän toteutumiseksi.

Tässä muutamia valmennusteemoja, joista voidaan valita yksi tai useampi moduuli.

 • Työkykyjohtamisen perusteet
  • Esihenkilön ja työntekijän lakisääteiset velvollisuudet
 • Varhainen tuki – miten havaita ennakoivasti varhaiset työkykyriskit
 • Puheeksiottaminen eri tilanteissa
  • Suorituksen johtaminen ja erilaiset palautekeskustelut
 • Kehityskeskustelu, kuinka pidän onnistuneen kehityskeskustelun
 • Työterveyshuolto yhteistyön merkitys ja tarkoitus esihenkilötyön näkökulmasta
 • Inhimillinen suorituksen johtaminen
 • Työurajohtaminen esihenkilön työssä